Ympäristövaikutukset
62
page-template-default,page,page-id-62,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-9.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Ympäristövaikutukset

Lapuanjoen yhteistarkkailussa olevien puhdistamoiden viemäröinnin piiriin kuuluu noin 40 000 asukasta ja lähes kaikki tarkkailualueen teollisuus. kokonaisasukasluvun ollessa noin 60 000. Lapuan puhdistamon virtaama on noin 66 % kaikkien mukana olevien puhdistamoiden virtaamista. Lapuan puhdistamolla teollisuusjätevesien osuus kaikesta virtaamasta on puolestaan lähes puolet ja jäteveden sisältämästä kuormituksesta kaksi kolmasosaa.

Lapuan puhdistamosta Lapuan jokeen kohdistuva orgaaninen ja ravinnekuormitus laski merkittävästi 1990-luvulla ja saavutettu hyvä taso on säilytetty. Velvoitetarkkailun 2014 kiintoainekuormitus vastasi 37 500 asukkaan, orgaanisen aineen määrä 47 700 asukkaan ja fosforikuormitus 36 000 asukkaan puhdistamattomia jätevesiä. Puhdistetun jäteveden vesistökuormitus vastasi kiintoaineen osalta 950 asukaan, orgaanisen aineen osalta 526 asukkaan ja fosforin osalta 548 asukkaan puhdistamattomia jätevesiä.

Käsitellyn veden vesistökuormituksen muutosta jäteveden orgaanisen aineksen (BHK7) sekä pääravinteiden fosforin ja typen (NH4-typpi) osalta havainnollistaa alla oleva kuva. Vertailuvuoden 1990 kuormitus kunkin parametrin osalta on merkitty indeksin arvolla 100.

  • BHK7

  • Fosfori

  • NH4-typpi