Omistus ja talous
74
page-template-default,page,page-id-74,stockholm-core-2.0.2,select-theme-ver-9.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Omistus ja talous

Lapuan Jätevesi Oy:n osakkeenomistajat ovat Lapuan kaupunki 64 %, Seinäjoen kaupunki 35 % ja Lappavesi Oy 1 %. Lapuan Jätevesi Oy ei tavoittele taloudellista voittoa, vaan laskutus Lapuan, Seinäjoen ja Kuortaneen viemärilaitoksilta määräytyy kunakin vuonna suoraan yhtiön toimintaan ja sen kehittämiseen kuluneen rahamäärän mukaan. Jätevesien keräily yksittäisiltä kiinteistöiltä, siihen tarvittavan viemäriverkoston rakentaminen ja ylläpito, sekä yksittäisten viemäriasiakkaiden palvelu ja laskutus kuuluvat kunkin kunnan oman viemärilaitoksen toimintaan.

Lapuan Jätevesi Oy:n veloitus asiakkailtaan on viime vuosina vaihdellut lähinnä vuotuisen sademäärän mukaan 0,60 eurosta 0,87 euroon jätevesikuutiometriltä (1 kuutiometri = 1 000 litraa). Vuonna 2014 omakotiasukkaalta perittävä vertailukelpoinen jätevesimaksu oli Lapualla 4,30 €, Seinäjoella 3,11 € ja Kuortaneella 3,80 € kuutiometriltä (lähde Vesihuoltoyhdistys: Vesihuoltomaksut 1.2.2015). Lapuan Jäteveden osuus kiinteistön maksamasta jätevesimaksusta on siis, laskennallinen 30 % vuotovesiosuus huomioon ottaen, keskimäärin 25 %.

Lapuan Jätevesi Oy:n noin 2,5 miljoonan euron vuosikustannukset jaetaan em. kolmen kunnan kesken mahdollisimman oikeudenmukaisesti vuosittain todennetun jätevesikuormitusjakauman perusteella (ns. aiheuttamisperiaate). Kustannusjaossa huomioidaan kunkin asiakaslaitoksen toimittaman jäteveden sisältämä kiintoaines, orgaaninen aines, fosfori, typpi ja jäteveden määrä.

 

Siirtoviemärin ja puhdistamon käyttömenojen osuus oli 80 % ja pääomamenojen 17 % Lapuan Jäteveden kaikista 2014 menoista. Suurin kustannuserä oli lietteen jatkokäsittely, mikä ostetaan palveluna Lakeuden Etappi Oy:n biokaasulaitokselta. Kustannukset jakautuivat kokonaisuudessaan seuraavan kuvan mukaisesti.

  • Pääomamenot 17 %

  • Henkilötyö 12 %

  • Sähkö 12 %

  • Kemikaalit 8 %

  • Lämpö ja vesi 1 %

  • Lietteen jatkokäsittely 37 %

  • Muut materiaalit ja palvelut 10 %

  • Hallinto 3 %